Liker du å undervise og har helsefaglig bakgrunn?

Vil du være med å skape arbeidstakere?

Vi er en bedrift med et brennende engasjement for å skape muligheter for de som står utenfor arbeidslivet. Vi er god på å skape relasjoner mellom arbeidsgiver, potensiell arbeidstaker og NAV. Der spiller vi en nøkkelrolle i å berike en arbeidsplass og øke livskvaliteten til de vi hjelper.

Vi ser etter deg som kan dele vårt engasjement, vil skape muligheter for de som trenger en vei, har lyst å dele av deg selv, faget ditt, til det bedre for andre. Ønsker å undervise og veilede elever til å bli helsefagarbeidere. Lokalsamfunnene våre trenger hender i helse- og omsorgsyrkene og du kan være sentral i å sikre god rekruttering.

Det er mange måter å skape arbeidstakere på, minst like mange som de vi hjelper. Hver vei er unik og vi følger den enkelte gjennom veiledning, undervisning, i praksis og med menneskene rundt.

Derfor har vi behov for deg som er utdannet innen helsefag, som fysioterapi, ergoterapi, sykepleie eller en annen relevant utdanning. Vi vektlegger personlige egenskaper der god håndtering av mennesker verdsettes høyest. Dette kan være evne til empati, sympati, være utadvendt, samarbeidsevne og/eller genuin interesse for å skape en vei for andre.

Du vil inngå i vårt fagteam i Bodø. Vi vil sette deg godt inn i systemer og metoder som vil styrke din evne til å undervise og få elevene gjennom opplæring til jobb. Du vil vekselsvis undervise og veilede elevene, som gir en spennenende og variert arbeidshverdag. Sammen med oss skal du ta elever gjennom Vg1 og Vg2 Helsefagarbeider i et komprimert utdanningsløp.

Er du nysgjerrig på en av de mest meningsfylte jobbene som finnes på markedet i dag og vil bli en del av oss er det bare å søke.

Jobb med stolthetsgaranti

Mer informasjon om stillingene finner du her:https://bodoind.no/ledige-stillinger/category888.html