Bodø Industri og kursavdelingen STYRK kjører ulike kurs med relevante temaer for arbeidsliv og livsstil, og vi hjelper potensielle arbeidstakere med å få innpass på arbeidsmarkedet gjennom praksis og hospitering.

Sommeren 2014 fikk Bodø Industri en henvendelse fra NAV, som uttrykte et behov for et eget avklaringskurs for unge under 25 år med ulike helseplager. Denne målgruppen trengte et skreddersydd tilbud hvor de kunne møte jevnaldrende i samme situasjon som dem og et opplegg som fokuserer på det å være ung arbeidssøkende. Dørstokkmila for disse unge jobbsøkerne er gjerne lengre å gå enn for voksne fordi de ofte har lite eller ingen erfaring fra arbeidslivet. Mange av dem har ikke gjennomført videregående og de har ofte svært liten formening om hva slags muligheter de har i sitt nærmiljø, hva ulike yrker innebærer og krever av utdanning, og hva de kunne ha lyst til å jobbe med. Har de i tillegg helseproblemer kan det bli umulig å komme seg ut i jobb uten hjelp. Flertallet av disse unge kan også bli gående ganske lenge inaktive; det blir fort mye hjemme sitting og i noen tilfeller sene kvelder med online gaming som eneste kontakt med andre. Da er det kanskje ikke så rart at det er relativt utbredt med sosial angst i disse gruppene. Mange har kanskje inntrykk av at «dagens ungdom» er late, og at «å NAVe» er en enkel utvei, men NAV stiller strenge krav til de som får økonomisk hjelp, og vi opplever at de aller fleste ikke vil annet enn å få en jobb på lik linje med alle andre på sin alder.

Vi la opp til et skreddersydd kurs for disse unge, med 2 uker teori og 4 uker arbeidsutprøving i praksis. Vi hadde sterkt fokus på kartlegging av interesser for videre veivalg, grundig innføring i jobbsøkerprosessen og kontakt med arbeidsgivere og næringsliv. I tillegg tok vi opp en del utfordringer som særlig disse unge voksne kan møte på, både privat og i inngangen til arbeidslivet. Vi hadde fokus på helse, verdien av friluftsliv og aktivitet, og det å ivareta seg selv. Vi ønsket på denne måten å starte en samlet prosess mot en tilværelse som selvstendig voksen og attraktiv arbeidstaker. Det å ha et lokalt næringsliv som er villig til å gi disse unge en sjanse er avgjørende for vårt arbeid i Bodø Industri og i arbeidet med å utvikle dette kurset har vi møtt utrolig mye velvilje.

2,5 år etter har vi kjørt fem slike kurs og har møtt nærmere 50 unge med ulike skjebner og utfordringer. Avisoppslag om deltaker som fikk jobb etter kurset Resultatet og antallet unge som har blitt formidlet ut i arbeid har selvsagt variert veldig, men samtlige har fått et møte med arbeidslivets krav og en avklaring av sin arbeidsevne. Mange av kursdeltakerne er nå ute i jobb eller fortsatt i praksis i jobber de ikke kunne forestilt seg at de skulle kunne stå i. Ofte er det nok å bare ha en grunn til å stå opp om morgenen, og takket være hardt arbeidende unge voksne og velvillige, engasjerte og positive arbeidsgivere har vi oppnådd gode resultater. Vi ser at de fleste jobbsøkerne avsluttet kurset med høyt hevede hoder, mange erfaringer rikere og med en følelse av identitet knyttet til ulike yrker. På seks korte uker gikk de fra å være søkende å usikre til å bli arbeidstakere og yrkesutøvere.

Også hos de kursdeltakerne som av ulike årsaker ikke gjennomførte kurset fikk vi gjort viktige avklaringer og NAV Bodø utrykker at de er fornøyd med tilbudet. «Tiltaket har vært tilrettelagt for våre unge brukere, og Bodø Industri har fulgt kursdeltakerne tett – noe som er viktig for å lykkes i overgangen til arbeid» sier Siri Esbensen, rådgiver ved Oppfølging II og representant for ungdomsteamet i NAV Bodø. «Vi har samarbeidet godt, hatt jevnlige evalueringsmøter og endret innholdet i kurset dersom det har vært nødvendig for at kurset skulle bli enda mer spisset mot unge. Gjennom kurset har deltakerne blitt forberedt på krav som stilles til en arbeidstaker, samt de har fått en jobbsmak og et innblikk i hvordan arbeidslivet fungerer.»

Vi som har jobbet med å utvikle dette tilbudet anser oss som heldige som får gjøre nye og spennende ting, og ikke minst er vi utrolig ydmyke og takknemlige ovenfor alle arbeidsgiverne og bedriftene rundt om i Bodø som takker ja, stiller opp, tar imot praktikanter og er med på å gi disse unge menneskene den viktige sjansen til å bli arbeidstakere på lik linje med alle andre.