Rydding til 17.mai

Nærmiljøtjenesten hos Bodø Industri har i år hatt oppdraget for Mesta med å rydde langs riksveien. Oppdraget besto i å rydde søppel fra Saltstraumen og helt inn til slutten av Olav V gate ved flyplassen. I tillegg ble det ryddet fra Løpsmarka og inn til byen.

Alle som deltok i ryddingen måtte sertifiseres igjennom å ta Mestas sikkerhetskurs. Det viste seg å være en forholdsvis stor jobb, og det krevde at vi måtte sette inn det vi hadde av ressurser for å bli ferdig.

Ferdig ble vi, og driftsleder Espen Pettersen hos Mesta sier de er godt fornøyd med utfør oppdrag. I tillegg håper vi selvfølgelig at byens befolkning ser en forskjell, og er fornøyd med ryddige ferdselsårer inn til byen.