Vi kan gi deg tilrettelagt arbeidstrening med tett oppfølging og rådgivning. Målet er å styrke og øke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. 

Arbeidspraksis skreddersys deg og dine behov, og kan inneholde:

  • tilrettelagt opplæring
  • bevisstgjøring av din kompetanse, interesser, din arbeidsevne og muligheter i jobb
  • kartlegging og avklaring av din arbeidsevne
  • tilrettelegginger for å kunne få og beholde en varig jobb
  • samarbeid med arbeidsgivere for å finne mulige løsninger 

Du tilbys:

  • din egen veileder gjennom hele praksisperioden
  • arbeidspraksis internt i vår bedrift eller ute i eksterne bedrifter
  • gruppebaserte aktiviteter som trening på helsestudio, kosthold og ernæring, trening i jobbsøking med mer​.

Arbeidspraksis kan være inntil 2 år. Du kan selv foreslå Arbeidspraksis (APS), men det er NAV som foretar den endelige vurderingen og henviser deg.
Du blir kontaktet av din veileder umiddelbart etter henvisning for å avtale oppstart.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.