Vi kan tilby arbeidsrettet rehabilitering for deg som er sykmeldt eller har fått din arbeidsevne nedsatt.

Arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud som styrker din arbeidsevne og bidrar til at du får ta i bruk ressursene dine på en hensiktsmessig måte i arbeidslivet. Tilbudet skal hjelpe deg å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom eller skade.

Arbeidsrettet rehabilitering skreddersys deg og dine behov, og kan f.eks. inneholde: veiledningsamtaler, opptrening etter sykdom og skade, ulike former for Yoga og stressmestring, treningsveiledning, opplæring i ergonomi, psykisk- og sosial mestring, livsstils- og kostholdsveiledning, arbeidsplassvurdering med forslag til tiltak, arbeidsutprøving, veiledning i jobbsøkerprosess og samarbeid med din arbeidsgiver, din fastlege, andre arbeidsgivere og NAV. 

Du får din egen veileder gjennom hele prosessen. Våre veiledere har stor kunnskap om arbeidslivet, har helserettet kompetanse og Du får oppfølging i etterkant. 

Arbeidsrettet rehabilitering kan vare inntil 4 uker, med mulighet for forlengelse.

Både du selv, arbeidsgiveren din og legen din kan foreslå Arbeidsrettet rehabilitering, men det er NAV som foretar den endelige vurderingen og henviser deg.
Du blir kontaktet av din veileder umiddelbart etter henvisning for å avtale oppstart. 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.