Avklaring skreddersys deg og dine behov og kan inneholde: veiledningssamtaler, hva slags tilrettelegging som skal til for at du bedre skal kunne mestre og delta i arbeidslivet, om du kan utføre din nåværende jobb hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgavene tilpasses, avklaring og kartlegging av kompetanse og muligheter, hvilket arbeid som passer deg best, økt kunnskap om arbeidssøkerprosess, arbeidsmarked, jobbkrav, yrkes- og utdanningsmuligheter.  

Du får din egen veileder gjennom hele prosessen. Sammen med veileder utarbeides: egen plan med verktøy for hvordan du skal beholde eller skaffe arbeid. Programmet gjennomføres gruppebasert og/eller individuelt med aktiviteter som jobbsøk, intervjutrening, bedriftsbesøk med mer, gruppebaserte aktiviteter som Yoga, stressmestring, trening, ernæring- og kostholdsveiledning, kartlegging av yrkesønsker, karriereveiledning og eventuelt arbeidsutprøving i en hensiktsmessig bedrift. 

Avklaring varer i inntil 4 uker, med mulighet for å forlengelse.

Både du selv, arbeidsgiveren din og legen din kan foreslå Avklaring, men det er NAV som foretar den endelige vurderingen og henviser deg. Du blir kontaktet av din veileder umiddelbart etter henvisning for å avtale oppstart. 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.