Vi har i dag mer enn 200 bedrifter som er med i vår samarbeidsdatabase. Ideen og bakgrunnen er at dette skal gi et bedre og mere effektivt samarbeidet, samt en bedre opplevelsefor alle parter. Det skal også gi deg som bedriftskontakt fordeler.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.