Rep.avdelingen

Har du lyst å teste deg ut på service eller teknisk vedlikehold/reparasjoner? Vi har gode muligheter internt på Rep.avdelingen, hos Nærmiljøtjenesten eller hos våre eksterne samarbeidspartnere

Gidskens Jakobsensvei 28-30-32

215 66 444

Mandag - fredag

07:30 - 15:30