Hva er Ringer i Vannet, og hva ligger i det?

RiV er en ny måte å tenke inkludering på, en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben.
I fjor ble 1200 personer rekruttert fra tiltaksbedrifter til en NHO-bedrift.

...

- Rekrutteringsstrategi der vi kostnadsfritt kobler mennesker med hull i CV-en med NHO-bedrifter.
- Rekrutteringsstrategi der vi kostnadsfritt kobler mennsker med hull i CV-en med NHO-bedrifter.
- Over 600 NHO-bedrifter er så langt med på prosjektet.
- I fjor ble 1.200 personer rekruttert fra tiltaksbedrift til en NHO-bedrift.
- Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.

Roger Strand treffer du på epost: roger.strand@bodoind.no