Vi tenker at dette skal være en vinn vinn for alle involverte. For dere som bedrift ønsker vi å legge tilrette for blant annet:

  • Finne riktig kandidat til riktige oppgaver
  • Tett dialog ved behov
  • Ved behov for avslutning - raske beslutninger
  • Tett oppfølging av deltaker ute på arbeidsplass
  • Gir gode muligheter for utprøving før eventuell ansettelse
  • Gir dere som bedriften mulighet til å markedsføre samfunnsansvaret dere tar
  • Et kontaktpunkt og god tilgjengelighet hos oss

Ansvarlig for vårt bedriftsnettverk er Roger Strand. ​Du kontakter han her roger.strand@bodoind.no