Alle mennesker ønsker å ha et arbeid å gå til, og å bidra i samfunnet gjennom sin arbeidsinnsats. Noen har behov for å skifte arbeid på grunn av helsemessige eller andre forhold. Andre trenger hjelp til å kvalifisere seg og å få seg arbeid. Og noen må avslutte sin yrkeskarriere etter hendelser eller sykdom som forhindrer den enkelte i å fortsette i arbeidslivet.

Bodø Industri AS har i samarbeid med NAV som formål å bistå alle som ønsker det å avklare om og hvordan de kan finne sin plass i yrkeslivet. Vi kan også bistå med å kvalifisere den enkelte slik at de er klar for arbeidslivet. Viktige avklaringer kan også gjøres gjennom kartlegging, kursing, utdanning og arbeidspraksis.

Bodø Industri AS er til for de som har lyst og behov til å finne sin individuelle vei i yrkeslivet.

Bedriften har mange forskjellige tilbud og et bredt sammensatt fagpersonale til disposisjon.

Du kan få laget et opplegg som passer akkurat for deg. Og din mening og medvirkning er det viktigste vi lytter til får å hjelpe deg til å utforme en plan der du har sjanse til å lykkes.

De fleste lykkes til tross for at ting i livet er vanskelig.

Visjonen til Bodø Industri AS følger vi i alt vårt arbeid:

”Først og fremst
– muligheter for alle”

Vi stiller opp for deg!