For å være en selvgående og attraktiv jobbsøker er det viktig at du har de riktige verktøyene.

Vi tilbyr kurs i utarbeidelse av CV og søknad, både åpen og formell, med gjennomgang av relevant kompetanse, erfaring og bruk av referanser.Vi hjelper deg med stillingsanalyse, slik at du er godt rustet til å svare på det arbeidsgiveren etterspør. Vi forbereder deg også på det å delta på intervju, både i forhold til hva som forventes av deg og hva du kan forvente av intervjueren, slik at du får alle redskapene du trenger for å gjøre et godt førsteinntrykk og for å bli lagt merke til i mengden av søkere.