Hos Bodø Industri har vi en rekke kartleggingsverktøy og interessetester som kan hjelpe deg med å finne riktig retning i arbeidslivet, samt veiledere med gode evner til å tenke nytt og med utstrakt kjennskap til det lokale næringslivet. Vi tilbyr også muligheten for å prøve seg fram i en intern arbeidsutprøving før du går ut i praksis hos en ordinær arbeidsgiver.