Vi har et godt tilbud for personer som har vansker med å lese og/eller skrive.

Vi fokuserer på:

 • Rettskriving
 • Lesehastighet
 • Leseforståelse
 • Ordforråd

 

Hensikten med Lese- og skriveopplæringen:

 • Få deltakerne opp til et nivå der de kan mestre videre arbeid eller skolegang
 • Kartlegging av deltakernes teoretiske ressurser og begrensninger
 • Bevisstgjøre og hjelpe deltakeren til å se sine muligheter
 • Lære seg norsk grammatikk
 • Utvide ordforrådet
 • Trene/øve på begreper/fremmedord
 • Trene på å bruke ulike programvare gjennom IKT
 • Motivere for ordinært arbeid eller videre utdanning