Vårt hovedkontoret ligger i Snekkerveien 3. Her finner du administrasjon, Ventilasjonsavdelingen, Rep.avdelingen, Nærmiljøtjenesten, Grafisk avdeling og Kantina.
Fagavdelingen vår Styrk, har beliggenhet i Gidsken Jakobsens vei og JobbHuset befinner seg i Kløveråsveien.