Vi tar mindrere snøryddingsjobber, og kommer gjerne på en befaring. 

Ta kontakt med avdelingsleder Odd Arild Laastad på telefon 91393309 eller epost;narmiljo@bodoind.no