Vi tar mindrere snøryddingsjobber, og kommer gjerne på en befaring. 

Ta kontakt med avdelingsleder Dagfinn Bendiksen på telefon 90603330 eller epost;firmapost@bodoind.no