Her får du tilgang til PC og et rolig sted å konsentrere deg om dine studier, med mulighet for individuell veiledning. En lærer vil være tilgjengelig dersom du har spørsmål om pensum, eksamen eller annet rundt den praktiske gjennomføringen.