Nærmiljøtjenesten tilbyr også enkle vaktmestertjenester.

  • Tilsyn og renhold felles søppelrom
  • Strøing 
  • Hagearbeid
  • Klipping
  • Diverse ryddejobber
  • Enkle maleoppdrag