Vi ønsker å jobbe tett og godt mot våre samarbeidsbedrifter, med et overordnet mål om at det skal "være noe i det" for både de og oss.